Sinds de sluiting van café Schippers Welvaren heeft het toenmalige kermis comité toenadering gezocht bij voetbal vereniging Kaagvogels. In samenwerking met Kaagvogels is de kermis in stand gehouden. Door nieuwe mensen bij het comité en nieuwe ideeën is de keuze gemaakt om van het comité een stichting te maken. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor de organisatie. Met als resultaat een jaar vol geplande activiteiten die het dorp Kolhorn maar ook zeker de omliggende dorpen weten te enthousiasmeren.

 

Door de stichting te besturen met lokale bestuurders van andere verenigingen en enthousiaste Kolhorners kan het typische dorpse karakter behouden blijven en  is er actuele betrokkenheid van de gemeenschap over de evenementen.

 

Stichting evenementen Kolhorn heeft als doelstelling Kolhorn levend te houden. Het bestuur zet hiervoor een evenementenprogramma op. Deze evenementen vinden o.a. plaats op en rond sportcomplex de Caegh. 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Het bestuur van stichting evenementen Kolhorn bestaat uit:

Voorzitter: Ramon Heijnen

Secretaris: Marijke van den Dungen

Penningmeester: Melanie de Wit

Bestuurslid: Martijn Groet

Bestuurslid: Peter Leering

Bestuurslid: Anne Maaike Verver

Bestuurslid: Sjoerd Nauta